Reducing pain in children with cancer at home: a feasibility study of the KLIK pain monitor app

Julia D H P Simon, Sasja A Schepers, Martha A Grootenhuis, Maarten Mensink, Angelique D Huitema, Wim J E Tissing, Erna M C Michiels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reducing pain in children with cancer at home: a feasibility study of the KLIK pain monitor app'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen