Reducing pain in children with cancer: Methodology for the development of a clinical practice guideline

Pain in Children with Cancer Guideline Development Panel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

Although pain is one of the most prevalent and bothersome symptoms children with cancer experience, evidence-based guidance regarding assessment and management is lacking. With 44 international, multidisciplinary healthcare professionals and nine patient representatives, we aimed to develop a clinical practice guideline (following GRADE methodology), addressing assessment and pharmacological, psychological, and physical management of tumor-, treatment-, and procedure-related pain in children with cancer. In this paper, we present our thorough methodology for this development, including the challenges we faced and how we approached these. This lays the foundation for our clinical practice guideline, for which there is a high clinical demand.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e27698
TijdschriftPediatric blood & cancer
Volume66
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reducing pain in children with cancer: Methodology for the development of a clinical practice guideline'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit