Redundant roles for the TFIID and SAGA complexes in global transcription

Tong Ihn Lee, Helen C. Causton, Frank C.P. Holstege, Wu Cheng Shen, Nancy Hannett, Ezra G. Jennings, Fred Winston, Michael R. Green, Richard A. Young

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

307 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Redundant roles for the TFIID and SAGA complexes in global transcription'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen