Reference data for bone density and body composition measured with dual energy x ray absorptiometry in white children and young adults

I. M. Van der Sluis, M. A.J. De Ridder, A. M. Boot, E. P. Krenning, S. M.P.F. De Muinck Keizer-Schrama

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

290 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reference data for bone density and body composition measured with dual energy x ray absorptiometry in white children and young adults'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen