Refinement of IKZF1 status in pediatric Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia

T Lana, P de Lorenzo, S Bresolin, I Bronzini, M L den Boer, H Cavé, E Froňková, M Stanulla, M Zaliova, C J Harrison, H de Groot, M G Valsecchi, A Biondi, G Basso, G Cazzaniga, G te Kronnie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2107-10
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume29
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit