Refining the 10-Year Prediction of Left Ventricular Systolic Dysfunction in Long-Term Survivors of Childhood Cancer

Jan M. Leerink, Helena J.H. van der Pal, Leontien C.M. Kremer, Elizabeth A.M. Feijen, Paola G. Meregalli, Milanthy S. Pourier, Remy Merkx, Louise Bellersen, Elvira C. van Dalen, Jacqueline Loonen, Yigal M. Pinto, Livia Kapusta, Annelies M.C. Mavinkurve-Groothuis, Wouter E.M. Kok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Refining the 10-Year Prediction of Left Ventricular Systolic Dysfunction in Long-Term Survivors of Childhood Cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen