Regarding “Transcriptional and Cytokine Profiles Identify CXCL9 as a Biomarker of Disease Activity in Morphea”

J. S. Mertens, E. M.G.J. de Jong, A. Pandit, M. M.B. Seyger, E. P.A.H. Hoppenreijs, R. M. Thurlings, M. C. Vonk, J. Wienke, F. van Wijk, A. van Royen-Kerkhof, W. Marut, T. R.D. Radstake

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1212-1215
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Investigative Dermatology
Volume138
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit