Regional immunotherapy for liver metastases and the potential of TNFα in hepatic perfusion from laboratory to the clinic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1371-1378
Aantal pagina's8
TijdschriftJapanese Journal of Cancer and Chemotherapy
Volume23
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit