Regional toxicity after isolated limb perfusion with melphalan and tumour necrosis factor-α versus toxicity after melphalan alone

B. C. Vrouenraets, A. M.M. Eggermont, A. A.M. Hart, J. M. Klaase, A. N. Van Geel, O. E. Nieweg, B. B.R. Kroon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Regional toxicity after isolated limb perfusion with melphalan and tumour necrosis factor-α versus toxicity after melphalan alone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen