Regional treatment of metastasis: Role of regional perfusion. State of the art isolated limb perfusion for limb salvage

A. M.M. Eggermont, F. Brunstein, D. Grünhagen, T. L.M. ten Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)iv107-iv112
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume15
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit