Regional treatment options in the management of malignant melanoma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-25
Aantal pagina's7
TijdschriftDermatologic Therapy
Volume10
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit