Regulation of cell cycle genes and induction of senescence by overexpression of OTX2 in medulloblastoma cell lines

Jens Bunt, Talitha G. De Haas, Nancy E. Hasselt, Danny A. Zwijnenburg, Jan Koster, Rogier Versteeg, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Regulation of cell cycle genes and induction of senescence by overexpression of OTX2 in medulloblastoma cell lines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen