Regulation of lineage commitment during lymphocyte development

F. J.T. Staal, H. C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-64
Aantal pagina's20
TijdschriftInternational Reviews of Immunology
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit