Relation between limb toxicity and treatment outcomes after isolated limb perfusion for recurrent melanoma

Bart C. Vrouenraets, Guus A.M. Hart, Alexander M.M. Eggermont, Joost M. Klaase, Bert N. Van Geel, Omgo E. Nieweg, Bin B.R. Kroon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

59 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relation between limb toxicity and treatment outcomes after isolated limb perfusion for recurrent melanoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen