Relatively mild symptoms after an olanzapine intoxication in a 2-year-old girl with excessively high serum levels

Nienke A.G. Lankheet, Roos D. Padberg, Evelyne M. De Kluiver, Abraham J. Wilhelm, Job B.M. Van Woensel, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-95
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Child and Adolescent Psychopharmacology
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit