Relevance of Endoxifen Concentrations: Absence of Evidence Is Not Evidence of Absence

C. Louwrens Braal, Jos H. Beijnen, Stijn L.W. Koolen, Esther Oomen De Hoop, Neeltje Steeghs, Agnes Jager, Alwin D.R. Huitema, Ron H.J. Mathijssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1980-1981
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume37
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit