Reliability, validity and evaluation of the Haemophilia Coping and Perception Test

P. F. Limperg, M. Peters, V. T. Colland, C. H. van Ommen, M. Beijlevelt, M. A. Grootenhuis, L. Haverman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e243-e246
TijdschriftHaemophilia
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit