Repeat isolated limb perfusion with melphalan for recurrent melanoma of the limbs

W. Martin, C. Klop, Bart C. Vrouenraets, Bert N. Van Geel, Alexander M.M. Eggermont, Joost M. Klaase, Omgo E. Nieweg, Bin B.R. Kroon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Repeat isolated limb perfusion with melphalan for recurrent melanoma of the limbs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen