Repeats in the kringle IV encoding domains in the Apo(a) gene and serum lipoprotein(a) level do not contribute to the risk for avascular necrosis of the bone (AVN) in pediatric acute lymphoblastic leukemia [2]

R. D. van Beek, D. D.L. Bezemer, J. P.P. Meijerink, S. M.P.F. de Muinck Keizer-Schrama, O. A. Haas, L. te Winkel, R. Pieters, M. van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)879-880
Aantal pagina's2
TijdschriftLeukemia
Volume20
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit