Reply to ‘Challenging PD-L1 expressing cytotoxic T cells as a predictor for response to immunotherapy in melanoma’

Nicolas Jacquelot, Laurence Zitvogel, Alexander M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer2922
TijdschriftNature Communications
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit