Reply to Comment on: Treatment of EBV-Associated Nodular Sclerosing Hodgkin Lymphoma in a Patient With Ataxia Telangiectasia With Brentuximab Vedotin and Reduced COPP Plus Rituximab

Michael T Meister, Sandra Voss, Dirk Schwabe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)947
Aantal pagina's1
TijdschriftPediatric blood & cancer
Volume63
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit