Reply to F. Janku et al

Alexander M.M. Eggermont, Andrew Bottomley, Stefan Suciu, Cornelis Coens, Alessandro Testori, Poulam Patel, Alan Spatz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e17-e18
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 jan. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit