Reply to I. Satzger et al

Augustinus P.T. Van Der Ploeg, Alexander C.J. Van Akkooi, Cornelis Verhoef, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3590-3591
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume29
Nummer van het tijdschrift26
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 sep. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit