Reply to Sajantila and Budowle

David E. Barton, Mireille Claustres, Viktor Kozich, Els Dequeker, Brian Fowler, Jayne Y. Hehir-Kwa, Konstantin Miller, Cor Oosterwijk, Borut Peterlin, Conny Van Ravenswaaij-Arts, Uwe Zimmermann, Orsetta Zuffardi, Rosalind J. Hastings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)330
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit