Report From the International Society of Urological Pathology (ISUP) Consultation Conference on Molecular Pathology of Urogenital Cancers: IV: Current and Future Utilization of Molecular-Genetic Tests for Testicular Germ Cell Tumors

Leendert H J Looijenga, Theodorus H Van der Kwast, David Grignon, Lars Egevad, Glen Kristiansen, Chia-Sui Kao, Muhammad T Idrees

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Report From the International Society of Urological Pathology (ISUP) Consultation Conference on Molecular Pathology of Urogenital Cancers: IV: Current and Future Utilization of Molecular-Genetic Tests for Testicular Germ Cell Tumors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen