Reporting pediatric brain tumors according to their behavior code can result in biased survival estimates-A European perspective to Girardi et al

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1205-1207
Aantal pagina's3
TijdschriftNeuro-Oncology
Volume24
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2022

Citeer dit