Repression of MAL tumour suppressor activity by promoter methylation during cervical carcinogenesis

Renée M. Overmeer, Florianne E. Henken, Mariska Bierkens, Saskia M. Wilting, Ilse Timmerman, Chris J.L.M. Meijer, Peter J.F. Snijders, Renske D.M. Steenbergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

82 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Repression of MAL tumour suppressor activity by promoter methylation during cervical carcinogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen