Reproductive status in adult male long-term survivors of childhood cancer

K. Tromp, J. J.M. Claessens, S. L. Knijnenburg, H. J.H. Van Der Pal, F. E. Van Leeuwen, H. N. Caron, C. C.M. Beerendonk, L. C.M. Kremer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reproductive status in adult male long-term survivors of childhood cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry