Research priorities in pediatric onco-critical care: an international Delphi consensus study

the POKER (PICU Oncology Kids in Europe Research group) research consortium of ESPNIC (European Society of Paediatric Neonatal Intensive Care)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1681-1683
Aantal pagina's3
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume45
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2019

Citeer dit