Resistance testing and mechanisms of resistance in childhood leukemia - Studies from Amsterdam

R. Pieters, G. J.L. Kaspers, N. L. Ramakers-van Woerden, M. L. Den Boer, M. G. Rots, Ch M. Zwaan, E. G. Haarman, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)391-395
Aantal pagina's5
TijdschriftAdvances in Experimental Medicine and Biology
Volume457
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit