Resistance to different classes of drugs is associated with impaired apoptosis in childhood acute lymphoblastic leukemia

Amy Holleman, Monique L den Boer, Karin M Kazemier, Gritta E Janka-Schaub, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

79 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resistance to different classes of drugs is associated with impaired apoptosis in childhood acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen