Resistance to platinum-containing chemotherapy in testicular germ cell tumors is associated with downregulation of the protein kinase SRPK1

Paul W Schenk, Hans Stoop, Carsten Bokemeyer, Frank Mayer, Gerrit Stoter, J Wolter Oosterhuis, Erik Wiemer, Leendert H J Looijenga, Kees Nooter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resistance to platinum-containing chemotherapy in testicular germ cell tumors is associated with downregulation of the protein kinase SRPK1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen