Resource use and health outcomes of paediatric extracorporeal membrane oxygention

R. Van Litsenburg, N. De Mos, D. Edgell, C. Gruenwald, D. J. Bohn, C. S. Parshuram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The use of extracorporeal membrane oxygenation can be rationalised by the assumption that non-zero survival after refractory cardiorespiratory failure represents improved outcome. Survivors may have cognitive and or functional morbidities, require complex ongoing care, and as a consequence consume considerable healthcare resources.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)F176-F177
TijdschriftArchives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition
Volume90
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Resource use and health outcomes of paediatric extracorporeal membrane oxygention'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit