Respiratory syncytial virus and recurrent wheeze.

Maarten O. Blanken, Maroeska M. Rovers, Louis Bont, RSV Neonatal Network Dutch RSV Neonatal Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)782-783
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume369
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 aug. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit