Respiratory syncytial virus trials and beyond

Natalie I. Mazur, Johannes J.M. van Delden, Louis J. Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1363-1365
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Lancet Infectious Diseases
Volume15
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit