Respiratory syncytial virus vaccination during pregnancy for improving infant outcomes

Emily Phijffer, Odette de Bruin, Joanne G. Wildenbeest, Louis J. Bont, Miriam C.J.M. Sturkenboom, Nicoline A.T. Van der Maas, Fariba Ahmadizar, Kitty W.M. Bloemenkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Objectives: This is a protocol for a Cochrane Review (intervention). The objectives are as follows:. To assess the efficacy and safety of maternal RSV vaccination for preventing respiratory syncytial virus disease in infants.

Originele taal-2Engels
ArtikelnummerCD015134
TijdschriftCochrane Database of Systematic Reviews
Volume2022
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 okt. 2022
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Respiratory syncytial virus vaccination during pregnancy for improving infant outcomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit