Response: Letter to the Editor. Can the ETVSS adequately predict success of repeat ETV?

Gerben E. Breimer, Eelco W. Hoving

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)667-668
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Neurosurgery: Pediatrics
Volume21
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit