Response to 'A case for an in utero etiology of chronic SDH/effusions of infancy'

R. R. Van Rijn, C. Hobbs, R. A.C. Bilo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-82
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Perinatology
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit