Response to Beaudreuil and Orcel regarding: “Increased co-contraction of arm adductors is associated with a favorable course in subacromial pain syndrome”

Celeste L. Overbeek, Arjen Kolk, Jochem Nagels, Pieter Bas de Witte, Peer van der Zwaal, Cornelis P.J. Visser, Marta Fiocco, Rob G.H.H. Nelissen, Jurriaan H. de Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e195-e196
TijdschriftJournal of Shoulder and Elbow Surgery
Volume28
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit