Response to commentary to 'Gonadal dysgenesis in disorders of sex development (DSD): Diagnosis and surgical management'

Katja Wolffenbuttel, Leendert Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)116
TijdschriftJournal of pediatric urology
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit