Response to letter commenting on "Outcome of localised blastemal-type Wilms tumour patients treated according to intensified treatment in the SIOP WT 2001 protocol, a report of the SIOP Renal Tumour Study Group (SIOP-RTSG)"

M. M. Van Den Heuvel-Eibrink, K. Pritchard-Jones, H. Van Tinteren, N. Graf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)995-996
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume51
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2015

Citeer dit