Response to “Optimized Alectinib Dose Regimen for Treatment of Patients With ALK-Positive NSCLC Based on Robust Pharmacometric Analyses and Clinical Evidence”

Stefanie L. Groenland, Dieuwertje R. Geel, Jos H. Beijnen, Egbert F. Smit, Alwin D.R. Huitema, Neeltje Steeghs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1164
Aantal pagina's1
TijdschriftClinical Pharmacology and Therapeutics
Volume110
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit