Response to the letter to the editor: 1q gain is a frequent finding in preoperatively treated Wilms tumors, but of limited prognostic value for risk satisfaction in the SIOP2009/Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH) trial

Kathy Pritchard-Jones, Richard Williams, Heidi Segers, Marry van den Heuvel-Eibrink, Rob Pieters, Harm van Tinteren, Gordan Vujanic, Nick Bown

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)397-399
Aantal pagina's3
TijdschriftGenes Chromosomes and Cancer
Volume54
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit