Results of orchidectomy and thorough follow-up in patients with stage I non-seminomatous testis tumor

H. Schraffordt Koops, D. Sleijfer Th., J. W. Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1440-1443
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume130
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit