Results of the implementation of a new screening protocol for child maltreatment at the Emergency Department of the Academic Medical Center in Amsterdam

Arianne H. Teeuw, Tessa Sieswerda-Hoogendoorn, Esmée J. Sangers, Hugo S.A. Heymans, Rick R. van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Results of the implementation of a new screening protocol for child maltreatment at the Emergency Department of the Academic Medical Center in Amsterdam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Psychology