Retinoic acid-induced pancreatic stellate cell quiescence reduces paracrine Wntβ-catenin signaling to slow tumor progression

Fieke E.M. Froeling, Christine Feig, Claude Chelala, Richard Dobson, Charles E. Mein, David A. Tuveson, Hans Clevers, Ian R. Hart, Hemant M. Kocher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

314 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retinoic acid-induced pancreatic stellate cell quiescence reduces paracrine Wntβ-catenin signaling to slow tumor progression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen