Retroviral gene expression control in primary organoid cultures

Bon Kyoung Koo, Valentina Sasselli, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retroviral gene expression control in primary organoid cultures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen