Revealing the spatio-phenotypic patterning of cells in healthy and tumor tissues with mLSR-3D and STAPL-3D

Ravian L van Ineveld, Michiel Kleinnijenhuis, Maria Alieva, Sam de Blank, Mario Barrera Roman, Esmée J van Vliet, Clara Martínez Mir, Hannah R Johnson, Frank L Bos, Raimond Heukers, Susana M Chuva de Sousa Lopes, Jarno Drost, Johanna F Dekkers, Ellen J Wehrens, Anne C Rios

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Revealing the spatio-phenotypic patterning of cells in healthy and tumor tissues with mLSR-3D and STAPL-3D'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen