RHdb: The radiation hybrid database

P. Rodriguez-Tomé, P. Lijnzaad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Since July 1995, the European Bioinformatics Institute (EBI) has maintained RHdb (http://www.ebi.ac.uk/RHdb), a public database for radiation hybrid data. Radiation hybrid mapping is an important technique for determining high resolution maps. RHdb is also served by CORBA servers. The EBI is an Outstation of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-166
Aantal pagina's2
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2001
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RHdb: The radiation hybrid database'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit