Risk factors for survival of 106 surgically treated patients with symptomatic spinal epidural metastases

L. Bollen, G. C.W. De Ruiter, W. Pondaag, M. P. Arts, M. Fiocco, T. J.T. Hazen, W. C. Peul, P. D.S. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Risk factors for survival of 106 surgically treated patients with symptomatic spinal epidural metastases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen